UNIEKE VONDSTEN UIT WO I BIJ RESTAURATIE HELLEVOETSE VERDEDIGINGSWERKEN.

Tijdens de restauratie van de verdedigingswerken in de vesting van Hellevoetsluis zijn zeer unieke vondsten gedaan uit de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om onder andere twee geschutplaatsen. Daarnaast werden ook borstweringsmuren gevonden en een smalspoorbaan voor de aan- en afvoer van

munitie. De geschutplaatsen zijn uniek vanwege de twee verschillende opstellingen (voor 15 en 12 centimeter) naast elkaar. Wat een zware verdedigingsbatterij betekende voor Hellevoetsluis. Burgemeester Kleijwegt:

"Wij zijn enorm blij met deze vondst. Het gebied van Front I en II was al heel bijzonder, maar door deze vondst komt de geschiedenis nog meer tot leven en komen we weer meer te weten over het verleden van Hellevoetsluis". De restauratie van de verdedigingswerken en de herinrichting van de vestingwallen zijn nog in volle gang. In het herinrichtingsplan is opgenomen dat

 

geschutsopstellingplaatsen teruggeplaatst moeten worden en dat de grens tussen het voormalige militaire en burgerlijke deel weer zichtbaar moet worden gemaakt. Er zal bekeken worden hoe de gevonden sporen uit het verleden zichtbaar kunnen blijven.

 De gemeente zal binnenkort samen met de partijen die de restauratie uitvoeren een bijeenkomst en rondleiding organiseren voor personen en instellingen die betrokken zijn bij restauraties.

Voor inwoners en andere geïnteresseerden zal de stichting Fronttaal speciale rondleidingen organiseren, zie de website www.fronttaal.info

foto,s van patrick blonk

foto,s bestellen tel:06-30327435

de fotograaf is ook te huur voor al uw fotowerk

kablo producties v.p

Methode en publicatie van deze

is auteursrechtelijk beschermt

toepassing en/of anderzijds

uitvoering zonder toestemming van auteurs is niet toegestaan

tel:06-30327435