De kablo fotograaf Hellevoetsluis voor al u feesten bruiloften recepties modellen fotografie familieportret op locatie foto's voor websites voor al uw pers fotografie kortom voor al uw fotowerk de kablo fotograaf heeft 15 jaar ervaring met fotografie gewerkt voor kranten en Website van   tv   Rijnmond diverse media laat u vrijblijvend adviseren naar de mogelijkheden Wij zetten uw oude negatieven en dia's op foto fotograaf

kablo fotograaf website  http://patrickblonk.123website.nl

Internationale Vrouwendag dit keer in buurtcentrum De Kooistee hellevoetsluis‏

Alle vrouwen die een bijzondere middag mee willen maken, zijn ook dit jaar weer van harte welkom in Buurtcentrum De Kooistee voor de jaarlijkse 8 maart viering. Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom. Omdat er dit jaar door de gemeente Hellevoetsluis geen subsidie wordt gegeven beperkt de Internationale Vrouwendag zich tot een middagprogramma dat om 13.30 uur begint en om 16.30 eindigt.

Geschiedenis
Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste staking door vrouwen plaats. De staking was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en is beroemd geworden door onder meer de poëtisch verwoorde eis van de vrouwen: "brood en rozen". De staking was het prille begin van de strijd voor de vrouwenemancipatie en tegen de vrouwendiscriminatie. In 1911 deed de Duitse socialiste Clara Zetkin tijdens een conferentie voor socialistische vrouwen in Kopenhagen het voorstel om 8 maart uit te roepen tot Internationale Vrouwendag. Deze datum werd echter niet overal aangehouden. In Nederland werd de eerste Vrouwendag gevierd op 12 maart 1912. In 1917 brak op 8 maart opnieuw een staking uit vanwege de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie, nu in het Russische Sint-Petersburg, onder leiding van de revolutionaire Alexandra Kollontai. Mede als gevolg hiervan verkoos het Internationale Vrouwensecretariaat van de Communistische of Derde Internationale in 1921, 8 maart definitief tot datum van de Internationale Vrouwendag. Gedurende de hele Koude Oorlog heeft deze viering in de landen van het NAVO-pact in een verdacht daglicht gestaan door haar van oorsprong socialistische grondslag. In veel kapitalistische landen werd de dag dan ook niet algemeen gevierd of zelfs maar erkend. Sinds in de jaren zestig de tweede feministische golf op gang kwam wordt de Internationale Vrouwendag weer volop gevierd, meestal met demonstraties, bijeenkomsten en conferenties. Vrouwen uit alle landen, gezindten en politieke stromingen nemen deel. In 1978 werd de Internationale Vrouwendag door de Verenigde Naties erkend. In nog maar een enkel westerse land heerst weerstand tegen "de achtste maart".
Programma
Er zijn weer diverse activiteiten, waarbij het vorig jaar erg populaire handen beschilderen met henna ook nu weer van de partij is. Ook buikdansen o.l.v. Sena en demonstraties Reiki staan op het programma. Koffie en thee zijn gratis en van de entreeprijs van € 3,50 gaat een gedeelte naar de Voedselbank. Gelet op de beperkte ruimte is reserveren voor deze middag verplicht. Dat kan via 0181 311275 of 06 19501204. Inschrijven kan ook via mail: web-pvdahellevoetsluis@chello.nl.
Sponsoring
Het vrouwenevenement wordt gesponsord door Rabobank, GroenLinks, PvdA, Verhage, Remco’s Kaaskraam en Bloemenhandel Gebr. Ravensbergen. Een aantal bezoeksters van de vrouwendag maakt kans op een gratis maaltijd bij Verhage…

Sponsor gezocht  voor de Nieuwsjager voor al uw Nieuws uit voorne- putten info
 
tel:06-30327435 

heb je Nieuws voor de Nieuwsjager e-mail naarEmail blonkpatrick@hotmail.com  Nieuws

Gezocht vrijwilliger man vrouw die persberichten kan schrijven over de regio voorne-putten voor de website voor NIEUWSJAGER

sollicitaties naar blonkpatrick@hotmail.com INFO TEL06.30327435

 

foto,s bestellen tel:06-30327435

de fotograaf is ook te huur voor al uw fotowerk

kablo producties v.p

Methode en publicatie van deze

is auteursrechtelijk beschermt

toepassing en/of anderzijds

uitvoering zonder toestemming van auteurs is niet toegestaan

tel:06-30327435