De kablo fotograaf Hellevoetsluis voor al u feesten bruiloften recepties modellen fotografie familieportret op locatie foto's voor websites voor al uw pers fotografie kortom voor al uw fotowerk de kablo fotograaf heeft 15 jaar ervaring met fotografie gewerkt voor kranten en Website van   tv   Rijnmond diverse media laat u vrijblijvend adviseren naar de mogelijkheden Wij zetten uw oude negatieven en dia's op foto fotograaf

kablo fotograaf website  http://patrickblonk.123website.nl

Nieuwjaarsreceptie Hellevoetsluis druk bezocht

 

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hellevoetsluis was populair

De receptie was van 20.00 tot 22.00 uur in het gemeentehuis, waar burgemeester en wethouders het glas hieven met de aanwezigen op een mooi en voorspoedig 2014.


Nieuwjaarstoespraak 2014 Hellevoetsluis – burgemeester Erik van Heijningen

"Panta rhei, kai ouden menei" ofwel "Alles stroomt en niets blijft." Een gezegde dat deels terug te voeren is op Plato. In de taal van de Griekse filosofen: men kan nooit tweemaal in dezelfde rivier stappen.


Thema: verandering

"Panta rhei, kai ouden menei" ofwel "Alles stroomt en niets blijft." Een gezegde dat deels terug te voeren is op Plato. In de taal van de Griekse filosofen: men kan nooit tweemaal in dezelfde rivier stappen.


Ik denk dat u, zonder net zo filosofisch als Plato te zijn, het thema "Verandering" in onze huidige dynamische samenleving wel aanvoelt. Het lijkt erop dat met name de technologische ontwikkelingen grote invloed hebben op onze communicatie, van huis tot wereldwijd. En daarmee op ons gedrag. Gevoegd bij de zich al enkele decennia ontwikkelende individualiseringsdrang zijn de patronen in onze samenleving drastisch gewijzigd.

Websites, elektronische dienstverlening, e-mails en whats app's, wifi, hackers en blogs. Terwijl de brievenpost (en het briefgeheim) toch niet zo lang geleden is. De gaatjesenvelop is vervangen door de email (zonodig aan velen tegelijk).

Hadden wij tot voor kort gehoord van Wikileaks en Bradley Manning, inmiddels zijn wij op de hoogte van Edward Snowden, NSA, Projext X te Haren, wifi in de jachthaven en ....selfies. Om maar enkele hoogtepunten uit het nieuws te noemen.

Toch gaan we er allemaal in mee. Wie heeft er geen computer, laptop, ipad, tablet of mobiele telefoon? De computerdichtheid in Nederland behoort tot de hoogste ter wereld.

Toch is het goed te beseffen dat niet iedereen die ontwikkelingen volgt of kan volgen. Om verschillende redenen. Dus gaat de gemeente Hellevoetsluis wel degelijk met haar tijd mee, maar probeert zij met iedereen rekening te houden. Natuurlijk staat alle informatie op de website, maar we blijven ook actief communiceren via de huis- aan huiskranten. Of via een brief. En natuurlijk ook gewoon door het gesprek aan te gaan met de burgers. En onze deur blijft natuurlijk openstaan. Het is ook goed als de inwoners weten dat achter het loket en de computer gewoon mensen van vlees en bloed zitten die het beste voor de samenleving proberen te bereiken.

Onze bestuurders en medewerkers hebben in 2013 de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers weer zo goed mogelijk verzorgd. Zonder onszelf op de borst te kloppen, maar het aantal van 47 klachten (jaar 2013) zegt zeker iets over de kwaliteit. Wij nemen klachten zeer serieus en proberen deze zo snel mogelijk te verhelpen. En de inwoners weten ons te vinden: 6.000 meldingen over de openbare ruimte en 180.000 bezoeken aan de gemeentelijke website. Ik hoop dat iedereen blijft bellen, schrijven, e-mailen of bezoeken: ook,  juist ook als we het niet goed doen.

En er is het nodige gebeurd in Hellevoetsluis in het afgelopen jaar! Om maar een paar voorbeelden, naast het reguliere werk, te noemen.
- het bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima op 21 juni: ondanks het weer een feestelijke gebeurtenis; we hebben niet zomaar de Nieuwenhoornse Koningslinde en de Koningskade in Hellevoetsluis!;
- het nieuwe grote 19e eeuwse kanon en het nieuwe geschut voor de kanonniers;
- Blauwe Vlag en Toeristisch Overstappunt bij het Quackstrand;
- de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de Noordelijke Randweg;
-  in het kader van  het motto "Schoon, heel en veilig": de afronding van de buurtaanpak in de Zalm, Bliek en Spiering en die in Wittens Hoek;
- het integrale Schoolhuisvestingsplan 2013-2017;
- de voorbereidende werkzaamheden in het kader van de drie grote decentralisaties: die binnen de Jeugdzorg, de decentralisatie van taken uit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de vorming van de Participatiewet. Met andere woorden, het loket van de gemeente wordt na 1 januari 2015 nog belangrijker voor diegenen die hulp nodig hebben in het kader van jeugdzorg, voor het vinden van werk of de behoefte aan hulp of voorzieningen vanwege lichamelijke beperkingen.

Maar natuurlijk doet de gemeente dat niet allemaal alleen. Veel processen of projecten worden samen met andere organisaties uitgevoerd. Veel evenementen in Hellevoetsluis zijn een coproductie van initiatiefnemers, vrijwilligers, ondernemers en gemeente.

De Vestingdagen 2013 waren weer een groot succes. Ik dank het bestuur van de stichting STER, onder leiding van Eric van Son, voor hun niet-aflatende inspanningen en de goede verzorging. 2014 zal het jaar van verandering zijn, maar voortbouwend op de stevige fundamenten!

Ik kan niet alle evenementen noemen, maar de opening van Aquasplash en de komst van de Buffel waren absolute hoogtepunten! Die zijn er natuurlijk alleen maar gekomen dankzij de inzet en toewijding van respectievelijk Eric Hazelzet en Arie van den Ban. De gemeente heeft gefaciliteerd, maar de complimenten komen hun toe!

Genoeg teruggeblikt.

Nou ja, nog even stilstaan bij Oud&Nieuw. Ik hoop dat iedereen een leuk feestje heeft gevierd. Ik ben tevreden dat het bij ons rustig is gebleven. Dankzij de inzet van politie, brandweer, GOA's (gemeentelijke opsporingsambtenaren) en buurtpreventie, juist ook in de voorbereidingen. Waar ik niet tevreden over ben, zijn de idioot harde knallen, met de kracht en het geluid van een bom. Bij vuurwerk met Oud & Nieuw mag er van mij best flink geknald worden, maar binnen redelijke grenzen. Er is een klein aantal mensen dat met dit illegale knalwerk hun omgeving en zichzelf in gevaar brengt. Dit groepje kan dit jaar rekenen op onze warme belangstelling.

Nu kijken we weer vooruit. Ik ben ervan overtuigd dat we in dit nieuwe jaar voort kunnen gaan op de ingeslagen weg. Er zijn genoeg kansen om te benutten. Het is belangrijk dat Hellevoetsluis bruist, dankzij een ondernemende samenleving, dankzij visionaire en daadkrachtige inwoners en ondernemers, dankzij mensen die met elkaar iets moois tot stand willen brengen.

Maar daarvoor zijn vaak wel veranderingen nodig. Kleine veranderingen, grote veranderingen. Om te citeren van de 19e eeuws schrijver Everhardus Johannes Potgieter: "Slechts vernieuwing kan behouden, achter raakt wie stil blijft staan". Met andere woorden: stilstand is achteruitgang. Nu wil ik de 21ste eeuw niet vergelijken met de 19e eeuw, ook nu begrijpt u weer wat ik bedoel.
 
De gemeente kan het huishoudboekje alleen gezond houden als het kritisch is op de uitgaven. Natuurlijk willen we allemaal gezonde inkomsten (een levendige Vesting is bijvoorbeeld een economische trekker), maar iedereen is het er over eens dat de uitgaven moeten worden beperkt. Hoeveel en hoe is een politieke vraag, maar dat het pijn doet in de samenleving ontkent niemand. Dat heeft u vast al gemerkt.

De eerdergenoemde drie decentralisaties in het sociale domein maken de gemeente verantwoordelijk. Prettig voor de inwoners om deze voorzieningen dicht bij huis te hebben. Maar een zeer grote financiële verantwoordelijkheid voor de gemeente, temeer omdat het rijk ook een bezuinigingstaakstelling oplegt. Fouten in de regie kunnen miljoenenverlies betekenen.

Juist dit terrein toont aan dat nauwe samenwerking met de gemeenten op Voorne essentieel is. Samen voldoende expertise en menskracht hebben om een goede gespreks- en onderhandelingspartner voor de partijen om ons heen te zijn. Natuurlijk waar nodig op het niveau van Voorne-Putten want er zijn vele terreinen waarop we eendrachtig samen kunnen optrekken. Het is nu aan de gemeentebestuurders om in 2014 stappen voorwaarts te zetten. Ik ben mij bewust van mijn opdracht als waarnemend burgemeester; ik zet het belang van de regionale samenwerking voorop. En met plezier zal ik uw burgervader zijn.

En wie zullen die gemeentebestuurders zijn na 19 maart 2014? De dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Op veel terreinen heeft u als inwoners geen rechtstreekse invloed, maar hier wel. Uw stem telt. Dus ik hoop dat u, inwoners van Hellevoetsluis, de weg naar het stemhokje vindt - en dat is helemaal niet moeilijk - en een keuze maakt. En zeg nu niet dat "niets uitmaakt, omdat het allemaal één pot nat is." Ten eerste is het niet waar omdat alle gemeenteraadsleden en wethouders hun uiterste best doen voor de gemeenschap van Hellevoetsluis. Binnen de spelregels van de lokale democratie nemen zij, na discussie, besluiten. Er is weer vier jaar lang hard gewerkt, door iedereen. Ten tweede, omdat uw stemmen aangeven in welke richting de politiek zich moet bewegen. De uitslag wordt gelezen. Bovendien, laat u verleiden politiek actief te zijn: hoe meer mensen meedoen, hoe groter de representativiteit. Ik heb nog geen serieus alternatief voor de democratie gevonden.

Ik ben benieuwd hoe 2014 eruit gaat zien. Ik heb me vandaag verheugd bij het bezoek aan de 105-jarige mevrouw Ploeg, onze oudste inwoner. Zij groet u allen. Hellevoetsluis is een goed woonoord. Het doet me verdriet dat ik in dit jaar niet meer op bezoek kan bij mevrouw Leentjes. Zij heeft ons kort na het bereiken van de 104-jarige leeftijd verlaten. Voorwaar een respectabele leeftijd. Ik ben haar goede humeur, interesse en raadgeving niet vergeten!

Ik ben benieuwd naar de evenementen. Om er maar weer een paar te noemen: Vestingdagen, Vestingcode, Stelling van Voornedag, concerten, Taptoe Sempre Crescendo Jesus Christ Superstar, openluchttheater in de Vesting op paaszaterdag, de World Predator Classic, Delta Boot, een watersportbeurs in en om het Groote Dok tijdens het Hemelvaartweekend, Slag om Hellevoetsluis, historische spel als herdenking van 200 jaar bevrijding van Hellevoetsluis.
Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen van het Museum Arie van den Ban aan de Ravenseweg...! U ook?!
Ik hoop dat onze horeca-ondernemers met al deze evenementen in het zicht de handen inéén zullen slaan en zodoende zullen bijdragen aan een aantrekkelijk Hellevoetsluis. Samen staan we sterker.

Veiligheid is voor ons allen even belangrijk. We hebben vandaag een mooie start gemaakt met het project "Veilig wonen" in de Glaciswijk. Brandweer, politie, verhuurder Maasdelta en gemeente hebben samen de eerste woningen bekeken: zijn ze brandveilig, hangen er rookmelders? Maar ook: is het hang- en sluitwerk voldoende en denkt de bewoner voldoende na over zijn eigen gedrag? Wat mij betreft een veelbelovende start.

Het toont de multi-inzetbaarheid van de brandweer. Bovendien beschikt de brandweer onder de vlag van de Veiligheidsregio over nieuwe voertuigen, de SIV en een HV-TAS. Met de nieuwe bluspakken en een verbouwde kazerne heeft de brandweer in 2014 letterlijk en figuurlijk een nieuw jasje.
Over veiligheid gesproken. Op 13 en 16 januari voorlichtingsbijeenkomsten Senioren en Veiligheid, een samenwerking van politie en Careyn. Een mooi preventieproject.
Ik ben dus zeer tevreden met de inzet van politie en brandweer. Ik ben blij dat in deze gemeente hulpverleners niet gehinderd worden in de uitvoering van hun taken. Die gekkigheid wil ik hier ook niet zien.

Als burgemeester verantwoordelijk voor de Drank- en Horecawet zal ik nauw toezien op verantwoord alcoholgebruik. Niet door een heksenjacht te organiseren, wel door in nauwe samenwerking met alle partijen, zoals horeca en sportverenigingen, strikte regels af te spreken en samen toe te zien op de naleving ervan. We moeten ons bewust zijn van de geneugten maar ook van de gevaren van alcoholgebruik. Wij zullen zeker niet lijdelijk toezien.

Ik ben benieuwd naar ... Ach, wat sta ik hier te mijmeren...


heb je Nieuws voor de Nieuwsjager e-mail naarEmail blonkpatrick@hotmail.com  Nieuws


Sponsor gezocht  voor de Nieuwsjagervoor al uw Nieuws uit voorne- putten info
tel:06-30327435 

Gezocht vrijwilliger man vrouw die persberichten kan schrijven over de regio voorne-putten voor de website voor NIEUWSJAGER

sollicitaties naar blonkpatrick@hotmail.com INFO TEL06.30327435

 

foto,s van patrick blonk

foto,s bestellen tel:06-30327435

de fotograaf is ook te huur voor al uw fotowerk

kablo producties v.p

Methode en publicatie van deze

is auteursrechtelijk beschermt

toepassing en/of anderzijds

uitvoering zonder toestemming van auteurs is niet toegestaan

tel:06-30327435