Senioren in beweging en ‘Samen lukt het beter’ Evenement! hellevoetsluis‏

 Senioren in beweging en ‘Samen lukt het beter’ Evenement! hellevoetsluis

Senioren meer aan het bewegen krijgen, dat is de doelstelling van het Plussport project. Op zaterdag 13 oktober aanstaande wordt door wethouder Evert Taal om 11.30 uur in multifunctionele sportaccommodatie de Fazant het startsein gegeven van het sportstimuleringsproject.

Bewoners in de leeftijd van 55-70 jaar uit de wijken Kooistee en Stuyten zijn door gemeente Hellevoetsluis benaderd en worden uitgenodigd om hun gezondheid en conditie te testen. Op deze dag vindt ook de eerste editie van het ‘Samen lukt het beter’Evenement.
Het Plussport project
Het sportbeleid van de gemeente Hellevoetsluis heeft als belangrijk doel zoveel mogelijk mensen te stimuleren en in de gelegenheid te stellen aan sport deel te nemen. Met projecten in het kader van schoolsport, verenigingsondersteuning, wijksport en sport voor specifieke doelgroepen wordt getracht zoveel mogelijk Hellevoeters sportief actief te krijgen en te houden.

Onder sport voor specifieke doelgroepen vallen onder andere senioren. Voor deze doelgroep is door de Universiteit van Groningen het GALM project (Groninger actief leven model), in Hellevoetsluis heet het project Plussport, ontwikkeld. Het Galmproject bestaat uit een bewegingsprogramma voor 55 – 70 jarigen. Het gaat dan met name om senioren, die niet of nauwelijks actief zijn op het gebied van sport en bewegen.

Benadering
Bewoners uit de wijken Kooistee en Struyten zijn aangeschreven om deel te nemen aan het sportstimuleringsproject. In de aankomende jaren worden de wijken West, Nieuwenhoorn, Bonsenhoek en Ravensehoek aangeschreven.

De deelnemers die zich hebben ingeschreven ondergaan voorafgaande aan het bewegingsprogramma een fitheidtest (bewoners hebben een brief en aanmeldingsformulier ontvangen). Deze vindt plaats op zaterdag 13 oktober a.s. in sporthal de Fazant. Sportteam PUSH krijgt hierbij ondersteuning van gymnastiekvereniging KDO-Sport. Om 11:30 uur wordt door wethouder Evert Taal het startsein gegeven. Om de samenwerking kracht bij te zetten zullen alle werkgroepleden een convenant gaan ondertekenen.Hellevoetse ‘Samen lukt het beter’ 55 plussers Evenement!
Stichting PUSH (Sportteam en Opbouwwerk), ANBO Hellevoetsluis en Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis hebben de handen in één geslagen. Ze organiseren gezamenlijk voor inwoners vanaf 55 jaar op zaterdag 13 oktober, naast het GALM project, een‘Samen lukt het beter’ Evenement. Het vindt plaats van 10:00 t/m 16:00 uur in multifunctionele sportaccommodatie de Fazant aan de Fazantenlaan 4 te Hellevoetsluis. Naast diverse sportorganisaties die hun aanbod voor 55 plussers presenteren, kunnen de senioren meer te weten komen over voeding (gezond en goedkoop) en diverse leefstijlen. Zo geven dansacademie RI-JO, Yvonne’s Lifestyle Centre en Interdans diverse demonstraties en zullen tennisclub De Kooistee, tafeltennisvereniging Hellevoets Effect en gymnastiekvereniging KDO-Sport informatie verstrekken. Koersbal ANBO Hellevoetsluis, schaakvereniging de Pionier en de tafeltennisvereniging zorgen voor een gezelschapsspellenhoek. Fysio Poll gaat eveneens een demonstratie verzorgen en informatie verstrekken.

Tevens is er een gezondheidscorner met o.a. een gehoor- en ogentest, een homeopaat, apotheker en is er een complete proeverij met terras geregeld! Gezond en goedkoop is het thema. De proeverij wordt verzorgd door Vries Vers Maaltijden en Kookclub buurtcentrum de Kooistee. Genoeg dus voor iedereen! Alle 55 plussers

Gezocht vrijwilliger man vrouw die persberichten kan schrijven over de regio voorne-putten voor de website voor NIEUWSJAGER

sollicitaties naar blonkpatrick@hotmail.com INFO TEL06.30327435

foto,s van patrick blonk


foto,s bestellen tel:06-30327435
de fotograaf is ook te huur voor al uw fotowerk
kablo producties v.p
Methode en publicatie van deze
is auteursrechtelijk beschermt
toepassing en/of anderzijds
uitvoering zonder toestemming van auteurs is niet toegestaan
tel:06-30327435