1. April feest brielle

 

 

Grote paniek in het kleine havenstadje Den Briel op die 1ste april 1572. 's Middags, zo rond twee uur, bleken er in de monding van de Maas zesentwintig schepen te liggen. Het waren de Watergeuzen! Kapers, ruw volk. Prins Willem van Oranje had deze lieden - die zich overigens niet veel aan hem gelegen lieten liggen - kaperbrieven gegeven. Daarmee waren ze volgens hem officieel gerechtigd strijd te voeren tegen de hertog van Alva en diens Spaanse bewind

 

De inname van Den Briel door de Watergeuzen, 1572.

Watergeuzen
De Watergeuzen waren lieden van allerlei slag, edelen, ambachtslieden en zeelui, die allemaal uit angst voor de hertog een goed heenkomen hadden gezocht op zee. De voorman van dit eskader was Willem van der Marck, heer van Lumey, een edelman uit het Luikse, maar zoon van een Hollandse moeder. Hollands was ook Willem Blois van Treslong, wiens vader nog baljuw was geweest van Voorne, het eiland van Den Briel. Ze voorzagen in hun onderhoud door schepen van de vijand aan te vallen, maar tussen vriend en vijand maakten ze doorgaans weinig onderscheid. Sinds 1 maart waren ze door koningin Elizabeth niet meer gewenst en nu lagen ze in de monding van de Maas, en hadden ze kennelijk hun oog op Den Briel laten vallen. Het Spaanse garnizoen dat het stadje en zijn bijna vierduizend inwoners had kunnen beschermen, was nota bene op verzoek van het stadsbestuur zelf door de hertog van Alva verlegd naar Utrecht. Dat kwam de Watergeuzen natuurlijk heel goed uit.
Inval


Twee onderhandelaars van het stadsbestuur kregen van Lumey te horen dat hij de stad opeiste. Bittere tweestrijd voor het stadsbestuur: tussen welke twee kwaden moest het kiezen? Zich nu uitleveren aan de Geuzen en hopen dat deze de burgers als landgenoten zouden sparen? Of straks het slachtoffer worden van de troepen van Alva, die de Brielenaren dan als landverraders een kopje kleiner zouden maken?
Al tijdens de bespreking kozen veel burgers het zekere voor het onzekere door de stad via de Zuidpoort te verlaten. Tot actief verzet maande niemand. Een van de burgemeesters hakte de knoop door en koos voor de Geuzen, waarop de anderen volgden.


Maar de Geuzen waren al tot actie overgegaan omdat het hun allemaal te lang duurde. Blois van Treslong had een omtrekkende beweging gemaakt en was de stad binnengetrokken via de Zuidpoort, waardoor nog altijd mensen wegvluchtten. Andere Geuzen hadden een vuur gestookt voor de Noordpoort en daarna met een scheepsmast de deuren opengeramd. De stad was van hen! De volgende dag werd er flink gerausd en vernield in de monumentale Sint-Catharinakerk en in de kloosters van de stad.


Maar toen de roes van het roven en vernielen over was, keerde het gezond verstand terug: zou het niet beter zijn om de stad te behouden in plaats van zoals gewoonlijk weer zee te kiezen en een dolend bestaan te leiden? Lumey, de Luikenaar, was tegen. Maar Treslong en andere Geuzenkapiteins hadden de geur van hun geboortegrond weer geroken en wilden blijven: liever sterven in het vaderland dan het uitzichtloze bestaan op zee.
En jawel, na stevig heen en weer praten wonnen zij het pleit: de Geuzen besloten te blijven, de stad te versterken en te houden in naam van de prins van Oranje. Ze stelden het geschut en de rood-wit-blauwe vlaggen van de schepen op de stadswallen. Ze brachten Den Briel in staat van verdediging, daarbij geholpen door achtergebleven burgers, die drommels goed begrepen dat hun lot nu met dat van de Geuzen verbonden was. De regeringstroepen slaagden er niet in het stadje te heroveren.
Wat er nog herinnert


Wie in het Den Briel van nu op zoek gaat naar een gevoel van historische sensatie, herinnerend aan de gebeurtenissen van 1 april, zal teleurgesteld worden. De mooi gerestaureerde verdedigingswerken dateren uit de zeventiende eeuw, toen de vesting werd aangepast aan de nieuwe militaire eisen. In de negentiende eeuw heeft men de stadspoorten geofferd aan de moderne tijd; in de twintigste eeuw de Maas en het daaraan

 grenzende landschap. Toen in 1872 het derde eeuwfeest werd gevierd van de inname van de stad, kwamen verschillende gedenkcomités in actie om de gebeurtenis van 1 april te memoreren door het oprichten van standbeelden en het stichten van charitatieve instellingen. In de twintigste eeuw volgden

gedenkstenen bij de opgegraven restanten van de Noordpoort, een gedenkteken en een beeld. En zoals Leiden aan het eind van de negentiende eeuw zijn feest op 3 oktober kreeg, Alkmaar op 8 oktober en Groningen op 28 augustus, zo kreeg Den Briel zijn feest op 1 april, met om de vijftig jaar de koning of de koningin.

 

 

voor meer info over de kablo fotograaf tel:06-30327435

heb je Nieuws voor de Nieuwsjager e-mail naar blonkpatrick@hotmail.com 1-(1).gif

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gezocht vrijwilliger man vrouw die persberichten kan schrijven over de regio voorne-putten voor de website voor NIEUWSJAGER

sollicitaties naar blonkpatrick@hotmail.com INFO TEL06.30327435

---------------------------------------------------------------

 

De kablo fotograaf Hellevoetsluis voor al u feesten bruiloften recepties modellen fotografie familieportret op locatie foto's voor websites voor al uw pers fotografie kortom voor al uw fotowerk de kablo fotograaf heeft 15 jaar ervaring met fotografie gewerkt voor kranten en Website van tv rijmond diverse media laat u vrijblijvend adviseren naar de mogelijkheden Wij zetten uw oude negatieven en dia's op foto

 

 

foto,s van patrick blonk

foto,s bestellen tel:06-30327435

de fotograaf is ook te huur voor al uw fotowerk

kablo producties v.p

Methode en publicatie van deze

is auteursrechtelijk beschermt

toepassing en/of anderzijds

uitvoering zonder toestemming van auteurs is niet toegestaan

tel:06-30327435